I læreplanen for norsk Vg3 er et av målene at eleven skal kunne "gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov."

Eleven skal jobbe med fordypningsoppgaven i store deler av høstsemesteret, og skal gå grundig inn i emnet som velges.
  • velg et tema du har lyst til å jobbe med, en forfatter du har lest og liker, en sjanger som fenger...
  • avklar valget med norsklæreren
  • biblioteket skaffer bøker og filmer som kan lånes til du er ferdig med oppgaven
  • Husk å notere referanser underveis i arbeidet med oppgavenAnne Lise Kveldsvik, Kragerø videregående skole, har utarbeidet disse hjelpemidlene:


Trenger du hjelp til å finne bøker eller filmer?

Websøk.jpg Søk etter bøker og filmer i skolebiblioteket

Deichmanske biblioteks fordypningsoppgave-sider
På disse nettsidene finner du forslag til temaer og bøker du kan analysere når du skriver fordypningsoppgave i norsk, og generelle skrive- og lesetips under hvert tema.

Videoforelesninger om fordypningsoppgaven i norsk, av Trine Marit Fostervoll
Tipsliste- adaptasjoner fra CappelenDamm
Bøker på nynorsk. Tips til nye, gode nynorske bøker fra Nynorsksenteret
Klok av bok Lesetips fra biblioteket ved Sandefjord videregående skole

Om forfattere og sjangre
Forfatterportalen. Litteraturrelatert nettinformasjon, knyttet til norsk litteratur og språk.
Hvor finner jeg stoff om forfatterskap og tekster? Lenkesamling fra Stavanger bibliotek