Hurtigtaster for punkt- og bokstavliste


Tast dette:
For å få dette:
1. etterfulgt av «TAB»
En nummerliste
A. etterfulgt av «TAB»
En bokstavliste med store forbokstaver
a. etterfulgt av «TAB»
En bokstavliste med små forbokstaver
I. etterfulgt av «TAB»
En romertall-liste
«TAB» eller «Shift» + «Tab» inne i en liste
Flytter nivået ut eller inn et hakk
* (stjerne) etterfulgt av «TAB»
En punktliste
«ENTER» «ENTER»
Avslutter punkt/bokstav/nummerliste

Sette inn «normal tekst» i en punktliste uten å bryte avsnitt


Ved å trykke «Shift» + «Enter» i en punklistelinje vil du hoppe ned et hakk og å fortsette på samme punkt/avsnitt. Trykker du så «Enter» fortsetter neste punktSmarte hurtigtaster
Fet tekst
Ctrl+F
Angre handling
Ctrl+Z
Kursiv tekst
Ctrl+K
Klipp ut
Ctrl+X
Understrek
Ctrl+U
Kopier
Ctrl+C
Sentrer tekst
Ctrl+E
Lim inn
Ctrl+V
Venstrejuster tekst
Ctrl+L
Søk
Ctrl+B
Høyrejuster tekst
Ctrl+R
Erstatt
Ctrl+H
Blokkjuster tekst
Ctrl+J
Formater skrift
Ctrl+Shift+P
Fjern formatering
Ctrl+Spacebar
Hevet tekst
Ctrl+ «+»

Andre smarte hurtigtaster
Nytt dokument
Ctrl+N
Åpne et dokument
Ctrl+O
Lagre
Ctrl+S
Skriv ut
Ctrl+P
Hjelpevindu
F1
Ny side (sideskift)
Ctrl+Enter
Gå til toppen
Ctrl+Home
Gå til bunn
Ctrl+End