Hvordan velge gode kilder på nettet, i bøker, tidsskrift eller aviser
Hva slags informasjon trenger du? Fakta, debattinnlegg, statistikk, beskrivelser...
Lær deg å vurdere kildene etter TONE
  • T Troverdig? Er forfatteren seriøs? Hva slags side er kilden publisert på/ hvem er utgiver?
  • O Objektiv? Er den saklig og upartisk? Prøver den å selge et budskap?
  • N Nøyaktig? Er kilden oppdatert? Sjekk fakta mot andre kilder.
  • E Egnet? Er kilden på et nivå som jeg forstår? Får jeg nok informasjon?
Wikipedia er en god kilde, men er du ute etter fakta bør du sjekke dem mot en annen kilde, f.eks. Store norske leksikon

Hvordan oppdage falske nyheter?

Noter referansene til kildene underveis i prosessen, f.eks. ved å bruke OneNote som automatisk lagrer referanser til det du limer inn fra nettet. Oppgi alltid kildene du bruker (se: Referansekunnskap)


Hva er god kildebruk, av Leif Harboe på vimeo.com. Nyttig introduksjon til bruk av kilder, også på eksamen.

Harboe anbefaler også å bruke et kildeskjema når du skal vurdere kilder:
Tittel eller overskrift/ Nettadresse/Forfatter eller utgiver
Sammendrag av hovedsynspunktene
Egen vurdering av kilden. Troverdig? Objektiv? Nøytral?Egnet?
Ny krig i Midtøsten?/ http://tablet.dagbladet.no/2012/01/06/kultur/ debatt/kronikk/utenriks/iran/19697324/ Lodgaard, Sverre
Verdenssamfunnet med Israel og USA i spissen kjemper en vanskelig kamp for å stoppe det iranske atomprogrammet. Iran har ingen ledelse som er interessert i å drive diplomati, og det er vanskelig å få oversikt over atomopptrappingen. Ser på utviklingen 2003-2012
Forfatteren er statsviter ansatt i NUPI, anerkjent Kronikken skrevet i et vestlig perspektiv. Artikkel fra 2012. Saklig, noe meninger, men prøver ikke å selge et budskap. Forstålig språk. InformativNyttige nettsteder:
Sjekkliste for kildekritikk fra ung.no