Klager på enkeltvedtak.

Etter forvaltningsloven og opplæringslovens bestemmelser kan du klage på enkeltvedtak
Dersom du ikke får medhold i klagen har du rett til å klage på vedtaketStandpunktkarakter


Eksamen


Klage på elevenes arbeidsmiljø

Du har krav på et godt skolemiljø. Både det fysiske og det psykososiale miljøet må være bra nok til at du kan konsentrere deg om å lære.

Prosedyre for å klage på elevenes skolemiljø