Når du skriver en oppgave, en presentasjon eller skal publisere noe på nett, er det viktig at du oppgir alle kildene du har brukt.
  • Bruk referanseverktøyet i Word
  • Oppgi kilder - også i muntlige presentasjoner.
  • Siter korrekt.
  • Oppgi kilde også når du omskriver.

Kildebrukens kretsløp
Kretsløp2.png

Se Christiane Osestad-Schiz film om Kildebrukes kretsløp

Her finner du en video som viser hvordan du bruker referanse-verktøyet i Word til å lage referanser i den løpende teksten og lage kildeliste.


Direkte sitat: Du siterer nøyaktig det som står i teksten, markeres med anførselstegn. Dersom sitatet er tre linjer eller mer, markeres dette med innrykk og dobbel linjeavstand over og under sitatet.

Indirekte sitat: Når du omskriver teksten bruker du ikke anførselstegn.

På Kragerø videregående skole er det tilstrekkelig å bruke referanseverktøyet i Word i skolearbeidet, men du får korrekt henvisning til flere publikasjonstyper hvis du bruker Kildekompasset og legger inn alle opplysningene selv. Her finner du en video som viser hvordan du viser til kildene du bruker i den løpende teksten og i kildelista ved hjelp av Kildekompasset.Utfyllende informasjon om bruk av referanser:
Wikipedia: Bruk av kilder
Sitering i oppgaven. Regler med eksempler fra Horten videregående skole