Ved skader som har skjedd i skoletida, må det fylles ut skjemaer til NAV og til Goldberg partners.
Kontaktlærer fyller ut skjemaene sammen med eleven.

Husk å ta vare på alle kvitteringer/egenandeler. Leveres NAV

Legeattest må leveres på kontoret dersom du har behov for taxi-transport.