Skoleplass

Elevene må søke om skoleplass innen 1. mars. På vigo.no kan man logge seg på med passord og engangskode til MinID, Smartkort fra Buypass, USB-pinne fra Commfides eller BankID

vigo.jpg


Fritak
Søknad om fritak i kroppsøvingsfaget

Søknad om fritak for vurdering i norsk sidemål. Kontaktlærer skaffer skjema
Tilrettelegging

Søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen. Kontaktlærer skaffer skjema

Lån av lærebøker på cd. Rådgiver eller kontaktlærer skaffer skjema
Godkjenning av fag og utdanning.
Retningslinjer og søknadsskjema for godkjenning av tidligerebestått videregående opplæring i Norge og utlandet.