Vestviken.JPG

Regler for skolekort

Skoleskyss - Søknadsskjema Henvendelse kontoret ved søknad om transport når legeattest foreligger.

NB. Ta vare på busskvitteringer dersom du søker om refusjon for reiseutlegg ved utplassering. Utbetaling skjer to ganger i året, i januar/februar og i juli/august.

Klagemulighet

Tapt busskort må meldes i skolens resepsjon. Du kan få et midlertidig reisebevis fram til nytt busskort kommer.
Nytt busskort koster kr. 100


Rutetider

Rutetabell - Buss

Rutetabell - Ferge