Utdanning- og yrkesveiledning

Som elev ved Kragerø vgs har du mulighet til veiledning med hensyn til utdanning og yrker av skolens utdannings - og yrkesveiledere. Dette er et tibud som blir gitt til alle elever på skolen. Vi oppsøker de forskjellige programfagene/klassene og informerer litt nærmere om dette. Vi bruker et interesseutforsknings verktøy som heter WIEog som er til hjelp for å sjekke ut om det kan være noen yrker som kan samsvare med de interessene du har og hva slags utdanning du kan velge. Dere får da en gruppeveiledning vedrørende dette temaet, men får også tilbud om individuell veiledning i tillegg. Før søknadsfristen oppsøker vi på nytt klassene for å informere om Vigo og tilbyr veiledning for videresøking.

Informasjon om skoleplass, tilrettelegging og fritak

Veilederene på skolen har god oversikt over de videregående skolenes tilbud i Telemark når det gjelder yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram i Telemark Fylkeskommune med Opplæringskontorene i Telemark eller hjelpe til med vilbli.no. Vi veileder også ved søknader til universiteter og høyskoler .

Andre nettsteder som kan være til hjelp i Telemark og resten av landet er Utdanning.noStudentumUtdanningsdirektoratet og for
utforskning av yrker: NHO Ung NAV Finn.no Jobbsafari