Som utdanning- og yrkesveileder er vi rundt i de forskjellige klassene på skolen og informerer om utdanning og yrker. Vi bruker et interesseutforsknings verktøy WIE som er til hjelp for dere å sjekke ut om det kan være noen yrker som kan samsvare med de interessene dere har og hva slags utdanning dere kan ta for å nå ønsket utdanning. For de som går yrkesfaglig programfag og som ønsker å skrive lærlingekontrakt eller opplæringskontrakt (lærekandidater) kan vi kontakte de forskjellige Opplæringskontorene i Telemark som kan hjelpe til med dette.
Andre nettsteder som kan være til hjelp ved arbeidssøking kan for eksempel være: NHO Ung, Jobbsafari , NAV eller Finn.no