Naus.JPG

Velkommen til Kragerø videregående skoles ressursbank

Her vil du finne nyttig informasjon fra skolens støttefunksjoner

Biblioteket. På bibliotekets sider er det samlet ressurser som er nyttige hvis du trenger å vite hvordan du vurderer kildene du finner, hvordan du siterer fra kilder og hvordan en kildeliste skal se ut. Du vil også få råd om skikk og bruk på nettet og regler for bruk av bilder og video. Jobber du med fordypningsoppgaven i norsk, Vg3, finner du ressurser som vil hjelpe deg i arbeidet.Datatjenesten. Veiledninger til bruk av Office-programmer, avansert bruk av utskriftsfunksjonene (UniFlow) og bruk av presentasjonsprogram. Du vil også finne veiledninger til bruk av blogg, wikier og samskriving.Du vil også finne nyttig informasjon på Kragerø videregående skoles hjemmeside
Foto: Kjersti Bjerka